FATMA İPEK TODD

EĞİTİM DANIŞMANI
E-mail: cheekymonkeyenglish4kids@gmail.com
Kısa Biyografi

Cambridge Üniversitesi CELTA (Certificate of English Language Teaching to Adults) sertifikasına sahip eğitmenimiz aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği'nden mezundur. Eğitimi sırasında ve sonrasında çeşitli kurumlarda İngilizce öğretmeni olarak çalışmıştır. Fatma İpek-Todd on yıldır hayatını paylaştığı İngiliz eşi Stewart Todd ile şu an dokuz yaşında olan ve çift dil ile (İngilizce ve Türkçe) büyüyen kızının dil gelişimini çok yakından takip etmiştir. Bu süreçte çocuklara dil öğretmenin yetişkinlere öğretiminden tamamiyle farklı bir boyutta olması gerektiğini, sadece akademik kitaplarda okumakla kalmayıp çok yakından gözlemlemiştir.

Bu gözlemler ona ileride açmayı düşündüğü "sadece çocuklara İngilizce" okulu için sağlam ve güvenilir bir temel oluşturmuştur. Bu amaçla çocuklara kelime stresini, cümle intonasyonunu müzikle ve eğlenerek onların anlayacakları dilde öğretebileceğini düşünmüş ve bu amaçla ORFF –SCHULWERK eğitimlerine katılmıştır.

Bir dilin anadil gibi edinilebilmesi için yaşanarak öğrenmesi gerektiği, buna en yakın durumu yaratabilmek için yaratıcı dramanın önemini kavramıştır. Bu sebeple Türkiye'nin bu alanda en saygın kurumu olan Yaratıcı Drama Derneği'nde "Yaratıcı Drama Liderliği" eğitimine kişisel gelişimine katkı sağlamak için bir süre devam etmiştir.

Fatma Ipek-Todd çocuklara İngilizce öğretiminde başarmak istediği asıl amacın çocukların İngilizceyi bir yabancı dil, geçmek zorunda oldukları bir ders olarak değil, globalleşen dünyada kullanılan bir iletişim dili olduğunun farkına varmalarını sağlamak ve bu dili kullanma konusunda özgüven geliştirmek olduğunu vurgulayarak belirtir.

Şu an ailesiyle Bristol, İngiltere’de yaşamakta olan eğitmenimiz okulumuza eğitim danışmanı olarak desteğini sürdürmektedir.

Cheeky Monkey English © 2018 All rights reserved.