NEDEN CHEEKY MONKEY

 • TC MEB ÖZEL AFACAN MAYMUNLAR İNGİLİZCE KURSU olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir kurum olma güvencesi,
 • Küçük sınıflarda bireysel eğitim imkanı,
 • Oyunlarla, şarkılarla, hikayelerle, role-play, yaratıcı drama kullanarak İngilizceyi yaşayarak ve severek öğrenme / konuşma,
 • Yıl içinde yaptığımız veli eğitimleri,
 • Belirli bir seviyeye geldiklerinde Cambridge Penfriends websitesinden eşleştirdiğimiz yabancı mektup arkadaşları,
 • Erken yaşta fonetik ses çalışmaları, kelime vurguları ve intonasyon,
 • Doğal olarak İngilizce dersinde okul başarısı,
 • En güncel ve güvenilir kaynakları kullanarak verilen nitelikli eğitim,
 • Ezbere değil anlamaya dayalı bir eğitim,
 • Sözcükler değil öbekler şeklinde konuşma ağırlıklı dersler,
 • Yıl içinde verdiğimiz ekstra proje çalışmaları,
 • Çocuklarımıza kurs boyunca düzenli olarak gönderdiğimiz ekstra destekleyici linkler,
 • Kolej öncesi hazırlık ve kolej desteği,
 • Öğrencilerimizde %80 okulumuza devam etme oranı,
 • İngilizce kadar çocuklarımız için değerler eğitimine (güven, dürüstlük, saygı, sevgi, empati, v.b.) verdiğimiz önem.
 • The Communicative Approach – İletişimsel Yaklaşım
 • CLIL (Content and Language Integrated Learning) – Dil ve İçerik Bütünleştirilmiş Eğitim
 • Multisensory Approach – Çok Duyulu Yaklaşım
 • TPR (The Total Physical Response Method) – Tüm Fiziksel Tepki Metodu
 • Yaratıcı drama eşliğinde özgürce öğrenme
 • Role-plays – Canlandırmalar

İngiltere’de uzun yıllar yaşamış olmanın verdiği tecrübe ile İngilizceyi günlük yaşamlarında da aktif olarak kullanan, çocuklara dil eğitimi konusunda tecrübeli, sadece okulumuzda kadrolu olarak çalışan Cambridge Üniversitesi CELTA sertifikalı öğretmenler ile kuruluşumuzdan bu yana beraberiz.

Tripleks, etrafı yeşiliklerle çevrili, müstakil bir Rum Konağında yerleşmiş okul binamızda derslerimiz geniş, havadar ve doğal ışık alan sınıflarda gerçekleşmektir. Okulumuzun bahçesinde çocuklarımız ders aralarında özgürce oynayabilmektedir.

Okul yerleşiminde tüm detaylar çocuklarımız için ergonomik olarak dizayn edilmiştir. 4-10 kişiyi aşmayan sınıflarda, her bir öğrencimizin birey olarak görüldüğü ve fikirlerin tartışıldığı demokratik bir ortamda eğitim vermekteyiz.

• Cinemonkey (Sinema Klübü)
• Storytime ( Hikaye Saati)
• Playtime ( Oyun Saati)

Ders saati dışında çocuklarımızın İngilizceyi pekiştirmesi ve doğal ortamında kullanabilmesi için yıl boyunca ücretsiz olarak devam etmektedir.

Cheeky Monkey English © 2018 All rights reserved.